Home | Privacy Policy |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Home | Informatie | Links

Asbestose

Asbestose is een longaandoening die ontstaat door het inademen van een grote hoeveelheid asbeststof, een siliciumhoudende minerale delfstof. Deze longziekte wordt gerekend tot de beroepsziekten. Asbestose werd rond 1930 bekend. In 1978 volgde het Asbestbe....
lees verder »
Bron: medicinfo.nl


Asbestose is een longziekte die ontstaat door inademing van asbeststof (magnesium silicaat). Het is zeer gevaarlijk vanwege het risico op longkanker. Vroeger kwam deze typische beroepsziekte veel meer voor, omdat met asbest werd gewerkt zonder beschermende maatregelen. Arbeiders van scheepswerven, verwarmings- en isolatiebedrijven en asbestmijnen werden er dagelijks aan blootgesteld. Tegenwoordig mag asbest niet meer in woningen en gebouwen worden gebruikt vanwege het gevaar voor de....
lees verder »
Bron: gezondheidsplein.nl