Home | Privacy Policy |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Home | Informatie | Links

Beroepsastma

In een aantal beroepen kan blootstelling aan bepaalde stoffen een vernauwing van de luchtwegen geven. Deze beroepsastma komt onder andere voor in de gezondheidszorg, de broodbakkers-industrie, de plastic- en kunstofverwerkende industrie en onderzoeksinstituten waar met laboratoriumdieren wordt gewerkt.....
lees verder »
Bron: gezondheidsplein.nl


Astmatische aandoening van de luchtwegen die het gevolg is van een allergische reactie op stoffen (= allergenen) waarmee men tijdens de uitoefening van het beroep regelmatig in contact komt. Voorbeelden: bakkersastma en tuinbouw-allerie. zie ook: astma ....
lees verder »
Bron: consumed.nl