Home | Privacy Policy |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Home | Informatie | Links

Beroepsziekten

De term beroepsziekten wordt gebruikt voor ziekten en aandoeningen die zich meer voordoen in samenhang met bepaald werk. Volgens de Arbowet is een beroepsziekte een ziekte of aandoening die in overwegende mate het gevolg is van belasting door arbeid of ar....
lees verder »
Bron: medicinfo.nl


Alle psychische en/of lichamelijke aandoeningen en klachten die het aantoonbare gevolg zijn van de uitoefening van het beroep. ....
lees verder »
Bron: consumed.nl