Home | Privacy Policy |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Home | Informatie | Links

Blindheid

Licht dat op het oog valt, passeert het hoornvlies en de lens, en wordt gecentreerd op het netvlies. Het aldus gevormde beeld wordt via de oogzenuw doorgegeven aan de hersenen. Als er ergens in het traject een beschadiging optreedt of sprake is van een af....
lees verder »
Bron: medicinfo.nl


Blindheid of amaurosis kan verschillende oorzaken hebben: aangeboren, door glaucoom, door uremie, door verwonding, door vergiftiging enz. Men spreekt van maatschappelijke blindheid als de gezichtsscherpte 1/30 van normaal is of het gezichtsveld minder dan 10% is. Het eerste is bijvoorbeeld al het geval als de gele vlek, het gedeelte van het netvlies waarmee we het scherpst kunnen zien, uitvalt. Maatschappelijke blindheid houdt in dat je de normale werkzaamheden niet meer kunt uitvoeren. In....
lees verder »
Bron: gezondheidsplein.nl


Tijdelijk of blijvend verlies van het totale gezichtsvermogen. Mogelijke oorzaken (o.a.) - aangeboren blindheid - gelevlek-degeneratie (= macula degenerata): moeilijk te behandelen - grijze staar (= cataract = ooglenstroebeling = ouderdomsstaar): meest voorkomende oorzaak van blindheid - oog-infectie - suikerziekte (= diabetes mellitus): vaak voorkomende oorzaak van blindheid - verhoogde oogboldruk (= glaucoom) zie ook: - slechtziendheid - oog-aandoeningen ....
lees verder »
Bron: consumed.nl