Home | Privacy Policy |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Home | Informatie | Links

Campylobacter-infectie

Er zijn ongeveer vijftien CampylobacterbacteriŽn, waarvan er twee gewoonlijk bij de mens infectie van het maagdarmkanaal veroorzaken. De bacterie is aanwezig in de meeste vleessoorten, soms ook in verontreinigd water. Campylobacter wordt vooral aangetroff....
lees verder »
Bron: medicinfo.nl


De Campylobacter bacterie zorgt samen met de Salmonella bacterie in Nederland voor ruim 100.000 voedsel-infecties per jaar. Jaarlijks overlijden bijna 25 mensen aan de gevolgen van een Campylobacter-infectie. Besmetting vindt vooral plaats via rauw voedsel. Mogelijke verschijnselen (o.a.) Misselijkheid, diarree, braken, hoofdpijn, griep, spierklachten en bij chronische besmetting maagwand-ontsteking (= gastritis) en maag-zweren (= ulcus pepticum). Mogelijke oorzaken (o.a.) Besmetting met de....
lees verder »
Bron: consumed.nl