Home | Privacy Policy |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Home | Informatie | Links

Hyperactiviteit

Hyperactiviteit is een gedragspatroon dat bekend staat als 'Attention Deficit Hyperactivity Disorder' (ADHD). ADHD is een aandoening die bij kinderen voorkomt, een ‘Aandachts-Tekort-Stoornis met Hyperactiviteit’. Misschien gemakkelijker te onthouden is Al....
lees verder »
Bron: medicinfo.nl


Er komen relatief veel meer kinderen met hyperactiviteit voor in de Verenigde Staten dan in Europa en dat is natuurlijk merkwaardig. Dit zegt dan ook meer over de opvatting van artsen t.a.v. hyperactiviteit dan over de gezondheidstoestand van kinderen. Een kind als hyperactief kenmerken is kennelijk veel populairder bij Amerikaanse dan bij Europese kinderartsen.....
lees verder »
Bron: gezondheidsplein.nl