Home | Privacy Policy |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Home | Informatie | Links

Hyperventilatie

Hyperventilatie wil zeggen te snel of te diep ademhalen. Als dit lang achtereen gebeurt, dan raakt het lichaam te veel koolzuur kwijt en verandert de verhouding zuurstof/koolzuur in het bloed. Wanneer u gespannen of angstig bent, dan kan hyperventilatie o....
lees verder »
Bron: medicinfo.nl


‘Hyper’ betekent hoog, en ‘ventilatie’ slaat op de ademhaling. Hyperventilatie betekent dus letterlijk verhoogde ademhaling. Bij hyperventilatie adem je sneller en dieper dan normaal. De ademfrequentie is meestal hoger dan 20 keer per minuut. Hierdoor verdwijnt een te grote hoeveelheid kooldioxide uit het bloed en krijgt men teveel zuurstof binnen. Dit geeft een aantal klachten.....
lees verder »
Bron: gezondheidsplein.nl


Mogelijke behandelingen van hyperventilatie (o.a.) Voorkómen - vermijd situaties die eerder aanlediing gaven tot hyperventileren (schrijf die zo nodig op) - probeer -als u de hyperventilatie voelt aankomen- rustig adem te halen, bijv. 3 seconden inademen en 6 seconden uitademen (tel daarbij in gedachten langzaam mee) - zoek -als u de hyperventilatie voelt aankomen- ontspanning, doe kniebuigingen of ga hardop lezen Behandelen - doe tijdelijk een plastic zak over het hoofd. Hierdoor wordt de....
lees verder »
Bron: consumed.nl