Home | Privacy Policy |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Home | Informatie | Links

Myasthenia gravis

Zwakte en vermoeidheid van de spieren kenmerken de auto-immuunziekte myasthenia gravis. De mate van spierzwakte wisselt sterk. Meestal wordt de spierzwakte ernstiger naarmate de dag verstrijkt of bij langdurige lichamelijke activiteit. Rust leidt vaak wee....
lees verder »
Bron: medicinfo.nl


Myasthenia gravis is een aandoening die wordt gekenmerkt door spierzwakte. Een abnormale spiervermoeidheid, waarbij zelfs verlammingen kunnen optreden. De aandoening komt vaker bij vrouwen dan bij mannen voor en begint doorgaans op een leeftijd van 20 tot 40 jaar, maar kan op elke leeftijd optreden. De meest voorkomende symptomen zijn zwakte van de spieren van de oogleden (hangende oogleden), zwakke oogspieren en daardoor dubbelzien en ernstige en specifieke spierzwakte na lichamelijke....
lees verder »
Bron: gezondheidsplein.nl


Mogelijke oorzaken van mysasthenia gravis (o.a.): Stoornis van het afweer- of immuunsysteem (= auto-immuunziekte). Hierdoor is prikkeloverdracht van zenuw op spier verstoord. De ziekte kan aan het licht komen (= luxeren) na een infectieziekte met koorts, psychologische stress, overmatig schildklier-activiteit (= hyper-thyro´die), na gebruik van bepaalde medicijnen, tijdens de periode voor de menstruatie (= premenstruele periode) of tijdens de periode na de bevalling (= puerperium). ....
lees verder »
Bron: consumed.nl