Home | Privacy Policy |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Home | Informatie | Links

Snurken

Sommige mensen die snurken, schrikken er zelf van wakker. Maar meestal is het de partner of zelfs soms de buren die er problemen van ondervinden. Het is een zagend, ruisend of ronkend geluid dat uit de keel komt.....
lees verder »
Bron: gezondheidsplein.nl


Ademhalingsaandoening door geforceerd ademen tijdens de slaap waardoor de tong krachtig in de keelholte wordt gezogen. Als gevolg daarvan gaan het zachte verhemelte en de huig trillen (= vibreren) en veroorzaken zo het snurkgeluid. Snurken heeft geen directe gevolgen voor de snurker, maar kan er toe leiden dat de partner onvoldoende slaapt en daar overdag last van heeft. Dit kan op den duur ook tot relatieproblemen leiden. In Nederland zijn naar schatting 3-4 miljoen regelmatige snurkers,....
lees verder »
Bron: consumed.nl