Home | Privacy Policy |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Home | Informatie | Links

Tetanus

Tetanus, ook bekend als kaakklem, is een levensbedreigende ziekte ten gevolge van wondinfectie met Clostridium tetani, een staafvormige bacterie die sporen produceert. Een spore is een betrekkelijk resistent lichaampje dat lange tijd in rusttoestand kan l....
lees verder »
Bron: medicinfo.nl


Tetanus is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie: Clostridium tetani. Je kunt besmet raken via een vuile wond, dat wil zeggen een wond waarin bijvoorbeeld straatvuil, aarde of resten van uitwerpselen van dieren terecht zijn gekomen. Ook via een beet van een dier kun je besmet raken. Vooral wondjes die klein, maar wel diep zijn vormen een risico, omdat de bacterie goed gedijt in een zuurstofarme omgeving.....
lees verder »
Bron: gezondheidsplein.nl